Poskytované služby

1. ÚDRŽBA ZELENĚ
- údržba a sečení trávníků s úklidem odpadu
- sečení velkých a nepřístupných ploch
- mulčování, cepování
- sečení křovinořezy

2. Terénní úpravy
- štěpkování
- zakládání a prodej travních koberců

3. ÚDRŽBA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN
- mechanické odstranění nečistot z FV panelů
- mulčování trávy mezi FV panely i pod nimi
- obsékání sloupků a dokončovací práce
- aplikace totálních, nebo selektivních herbicidů

4. ZIMNÍ ÚDRŽBA
- odklízení sněhu z pozemních komunikací a areálů
- ruční odklízení sněhu z chodníků
- strojní odklízení sněhu z chodníků
- chemické ošetření vozovky a chodníků (posyp dras. solí)
- doprava a prodej posypového materiálu

5. KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
- dovoz a odvoz písku, sutě, štěrku, zeminy, stavebního materiálu...
- pronájem a přistavení kontejnerů o velikosti 3,5 m3 – 8 m3

7. SLUŽBY V ZEMĚDĚLSTVÍ
- práce s traktorem
- přeprava nízkopodlažním přívěsem (plaťák)
- přeprava sklápěcím přívěsem
- sečení a obracení sena, svoz balíků
- práce v lese

8. ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
- práce s pásovým minibagrem a kolovým traktorbagrem JCB